Nội Dung Đang Được Cập Nhật……

Showing all 8 results

 • DH-XVR1A04-2.0MP-1080P-8-Kênh

  DH-XVR1B04-2.0MP-1080P-4 CỔNG

  1.350.0001.950.000

  -31%
 • DH-XVR1A04-2.0MP-1080P-8-Kênh

  DH-XVR1A08-2.0MP-1080P-8 CỔNG

  1.590.0002.270.000

  -30%
 • DH-XVR5108HS-4KL-X-HD4K-8-Kênh-phubinh

  DH-XVR4108HS-X1- 2.0MP- 8 CỔNG

  2.580.0003.700.000

  -30%
 • DH-XVR5108HS-4KL-X-HD4K-8-Kênh-phubinh

  DHI-XVR4116HS-X- 2.0MP- 16 CỔNG

  3.760.0004.700.000

  -20%
 • DH-XVR5108HS-4KL-X-HD4K-8-Kênh-phubinh

  DH-XVR5116HS-X-2.0MP – 16 CỔNG

  5.264.0006.580.000

  -20%
 • DH-XVR5108HS-4KL-X-HD4K-8-Kênh-phubinh

  DH-XVR4232AN-X-2.0MP – 32 CỔNG

  8.960.00011.200.000

  -20%
 • DH-XVR5108HS-4KL-X-HD4K-8-Kênh-phubinh

  DH-XVR5104H-4KL-X-HD4K- 4 CỔNG

  3.760.0004.700.000

  -20%
 • DH-XVR5108HS-4KL-X-HD4K-8-Kênh-phubinh

  DH-XVR5108HS-4KL-X-HD4K-8 CỔNG

  5.568.0006.960.000

  -20%