ap-dat-camera-giam-sat-hikvision-dahuaap-dat-camera-giam-sat-hikvision-dahua

BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN BỘ

Liên hệ

Mô tả

BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN BỘ CAMERA CÁC HÃNG

* TRỌN BỘ CAMERA BAO GỒM:

 1. Đầu thu camera ghi hình Full HD (720P/1080P/…) (Bảo hành 24 Tháng)

 2. Mắt Camera ghi hình Full HD (720P/1080P/…) (Bảo hành 24 Tháng)

 3. Nguồn Adapter 12V-1A nuôi camera ( Bảo hành 12 tháng)

 4. Ổ cứng lưu trữ chuyên dụng (Bảo hành 24 Tháng)

 5. Dây và đầy đủ bộ phụ kiện camera kèm theo.

 6. Miễn phí 100% công lắp đặt.

+ Lắp đặt trọn bộ camera 1 đến 2 mắt camera Ổ cứng 250G

+ Lắp đặt trọn bộ camera 3 đến 4 mắt camera Ổ cứng 500G

+ Lắp đặt trọn bộ camera 5 đến 6 mắt camera Ổ cứng 1T (1000G)

+ Lắp đặt trọn bộ camera 7 đến 8 mắt camera Ổ cứng 2T (2000G)

===> Nói tóm lại là đã bao gồm tất cả đầy đủ combo trọn gói không phát sinh gì thêm?

* BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN BỘ CAMERA HÃNG HIKVISION:

Gói 1: BỘ CAMERA HIKVISION 1.0MP

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc…

Lắp trọn bộ 1 camera 2.200.000đLắp trọn bộ 9 camera 8.500.000đ
Lắp trọn bộ 2 camera 2.900.000đLắp trọn bộ 10 camera 9.100.000đ
Lắp trọn bộ 3 camera 3.500.000đLắp trọn bộ 11 camera 9.700.000đ
Lắp trọn bộ 4 camera 4.200.000đLắp trọn bộ 12 camera 10.300.000đ
Lắp trọn bộ 5 camera 5.500.000đLắp trọn bộ 13 camera 10.900.000đ
Lắp trọn bộ 6 camera 6.100.000đLắp trọn bộ 14 camera 11.500.000đ
Lắp trọn bộ 7 camera 6.600.000đLắp trọn bộ 15 camera 11.950.000đ
Lắp trọn bộ 8 camera 7.100.000đLắp trọn bộ 16 camera 13.050.000đ

Hãng sản xuất :   BH 24 tháng

  xem chi tiết

Gói 2: BỘ CAMERA  HIKVISION 2.0MP

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc…
Lắp trọn bộ 1 camera 3.000.000đLắp trọn bộ 9 camera 12.000.000đ
Lắp trọn bộ 2 camera 3.800.000đLắp trọn bộ 10 camera 12.800.000đ
Lắp trọn bộ 3 camera 4.600.000đLắp trọn bộ 11 camera 13.600.000đ
Lắp trọn bộ 4 camera 5.400.000đLắp trọn bộ 12 camera 14.400.000đ
Lắp trọn bộ 5 camera 7.000.000đLắp trọn bộ 13 camera 15.200.000đ
Lắp trọn bộ 6 camera 7.800.000đLắp trọn bộ 14 camera 16.000.000đ
Lắp trọn bộ 7 camera 8.600.000đLắp trọn bộ 15 camera 16.800.000đ
Lắp trọn bộ 8 camera 9.400.000đLắp trọn bộ 16 camera 17.500.000đ

Hãng sản xuất :   BH 24 tháng

  xem chi tiết

Gói 3: BỘ CAMERA IP HIKVISION FULL HD CAO CẤP

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc…
Lắp trọn bộ 1 camera 3.500.000Lắp trọn bộ 9 camera 16.000.000đ
Lắp trọn bộ 2 camera 4.500.000Lắp trọn bộ 10 camera 17.000.000đ
Lắp trọn bộ 3 camera 5.500.000Lắp trọn bộ 11 camera 18.000.000đ
Lắp trọn bộ 4 camera 6.500.000Lắp trọn bộ 12 camera 19.000.000đ
Lắp trọn bộ 5 camera 9.500.000Lắp trọn bộ 13 camera 20.000.000đ
Lắp trọn bộ 6 camera 10.500.000Lắp trọn bộ 14 camera 21.000.000đ
Lắp trọn bộ 7 camera 11.500.000Lắp trọn bộ 15 camera 22.000.000đ
Lắp trọn bộ 8 camera 12.500.000Lắp trọn bộ 16 camera 23.000.000đ

Hãng sản xuất :   BH 24 tháng

 

Gói 4: BỘ CAMERA IP HIKVISION 2.0MP FULL HD 1080P CAO CẤP

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc…
Lắp trọn bộ 1 camera 4.500.000Lắp trọn bộ 9 camera 18.600.000đ
Lắp trọn bộ 2 camera 5.700.000Lắp trọn bộ 10 camera 19.800.000đ
Lắp trọn bộ 3 camera 6.900.000Lắp trọn bộ 11 camera 21.000.000đ
Lắp trọn bộ 4 camera 8.100.000Lắp trọn bộ 12 camera 22.200.000đ
Lắp trọn bộ 5 camera 11.000.000Lắp trọn bộ 13 camera 23.400.000đ
Lắp trọn bộ 6 camera 12.200.000Lắp trọn bộ 14 camera 24.600.000đ
Lắp trọn bộ 7 camera 13.400.000Lắp trọn bộ 15 camera 25.800.000đ
Lắp trọn bộ 8 camera 14.600.000Lắp trọn bộ 16 camera 27.000.000đ

Hãng sản xuất :   BH 36 tháng

 

Gói 5: BỘ CAMERA HIKVISION 5.0MP FULL HD CAO CẤP

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc…
Lắp trọn bộ 1 camera 6.000.000Lắp trọn bộ 9 camera 23.500.000đ
Lắp trọn bộ 2 camera 7.500.000Lắp trọn bộ 10 camera 25.000.000đ
Lắp trọn bộ 3 camera 9.000.000Lắp trọn bộ 11 camera 26.500.000đ
Lắp trọn bộ 4 camera 10.500.000Lắp trọn bộ 12 camera 28.000.000đ
Lắp trọn bộ 5 camera 14.500.000Lắp trọn bộ 13 camera 29.500.000đ
Lắp trọn bộ 6 camera 16.000.000Lắp trọn bộ 14 camera 31.000.000đ
Lắp trọn bộ 7 camera 17.500.000Lắp trọn bộ 15 camera 32.500.000đ
Lắp trọn bộ 8 camera 19.000.000Lắp trọn bộ 16 camera 34.000.000đ

Hãng sản xuất :   BH 36 tháng

 

Gói 6: BỘ CAMERA  HIKVISION 8.0MP (4K)  FULL HD CAO CẤP

Ứng dụng cho nhà riêng, Biệt thự, cửa hàng, văn phòng
Lắp trọn bộ 1 camera 8.000.000Lắp trọn bộ 5 camera 19.000.000
Lắp trọn bộ 2 camera 10.000.000Lắp trọn bộ 6 camera 21.000.000
Lắp trọn bộ 3 camera 12.000.000Lắp trọn bộ 7 camera 23.000.000
Lắp trọn bộ 4 camera 14.000.000Lắp trọn bộ 8 camera 25.000.000
Hãng sản xuất :   BH 36 tháng 

 

* BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN BỘ CAMERA HÃNG DAHUA:

Gói 1: BỘ CAMERA  DAHUA 1.0MP ( Vỏ Sắt )

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc…

Lắp trọn bộ 1 camera 2.500.000đLắp trọn bộ 9 camera  11.000.000đ
Lắp trọn bộ 2 camera 3.300.000đLắp trọn bộ 10 camera 11.700.000đ
Lắp trọn bộ 3 camera 4.050.000đLắp trọn bộ 11 camera 12.400.000đ
Lắp trọn bộ 4 camera 4.750.000đLắp trọn bộ 12 camera 13.100.000đ
Lắp trọn bộ 5 camera 6.500.000đLắp trọn bộ 13 camera  13.800.000đ
Lắp trọn bộ 6 camera 7.300.000đLắp trọn bộ 14 camera 14.500.000đ
Lắp trọn bộ 7 camera 8.050.000đLắp trọn bộ 15 camera 15.2000.000đ
Lắp trọn bộ 8 camera 8.750.000đLắp trọn bộ 16 camera 15.900.000đ
Hãng sản xuất :   BH 24 tháng 

  xem chi tiết

Gói 2: BỘ CAMERA  DAHUA 2.0MP ( Vỏ Sắt ) 

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn…

Lắp trọn bộ 1 camera 3.300.000đLắp trọn bộ 9 camera 13.300.000đ
Lắp trọn bộ 2 camera 4.300.000đLắp trọn bộ 10 camera 14.200.000đ
Lắp trọn bộ 3 camera 5.250.000đLắp trọn bộ 11 camera 15.100.000đ
Lắp trọn bộ 4 camera 6.200.000đLắp trọn bộ 12 camera 16.000.000đ
Lắp trọn bộ 5 camera 8.200.000đLắp trọn bộ 13 camera 16.900.000đ
Lắp trọn bộ 6 camera 9.200.000đLắp trọn bộ 14 camera 17.800.000đ
Lắp trọn bộ 7 camera 10.150.000đLắp trọn bộ 15 camera 18.700.000đ
Lắp trọn bộ 8 camera 11.100.000đLắp trọn bộ 16 camera 19.500.000đ
Hãng sản xuất :   BH 24 tháng   

  xem chi tiết

Gói 3: BỘ CAMERA DAHUA  2.0MP CAO CẤP ( Tích hợp MIC ghi âm ) 

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn…
Lắp trọn bộ 1 camera 3.600.000đLắp trọn bộ 9 camera 14.400.000đ
Lắp trọn bộ 2 camera 4.900.000đLắp trọn bộ 10 camera 15.700.000đ
Lắp trọn bộ 3 camera 6.200.000đLắp trọn bộ 11 camera 17.000.000đ
Lắp trọn bộ 4 camera 7.500.000đLắp trọn bộ 12 camera 18.300.000đ
Lắp trọn bộ 5 camera 9.500.000đLắp trọn bộ 13 camera 19.600.000đ
Lắp trọn bộ 6 camera 10.800.000đLắp trọn bộ 14 camera 20.900.000đ
Lắp trọn bộ 7 camera 12.100.000đLắp trọn bộ 15 camera 22.200.000đ
Lắp trọn bộ 8 camera 13.400.000đLắp trọn bộ 16 camera 23.500.000đ
Hãng sản xuất :   BH 24 tháng 

  xem chi tiết

Gói 4: BỘ CAMERA DAHUA  4.0MP CAO CẤP 

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn…
Lắp trọn bộ 1 camera 4.500.000Lắp trọn bộ 9 camera 21.400.000đ
Lắp trọn bộ 2 camera 6.000.000Lắp trọn bộ 10 camera 22.900.000đ
Lắp trọn bộ 3 camera 7.500.000Lắp trọn bộ 11 camera 24.400.000đ
Lắp trọn bộ 4 camera 9.000.000Lắp trọn bộ 12 camera 25.900.000đ
Lắp trọn bộ 5 camera 12.500.000Lắp trọn bộ 13 camera 27.400.000đ
Lắp trọn bộ 6 camera 14.000.000Lắp trọn bộ 14 camera 28.900.000đ
Lắp trọn bộ 7 camera 15.500.000Lắp trọn bộ 15 camera 30.400.000đ
Lắp trọn bộ 8 camera 17.000.000Lắp trọn bộ 16 camera 31.900.000đ
Hãng sản xuất :   BH 24 tháng 

 

Gói 4: BỘ CAMERA DAHUA  5.0MP CAO CẤP 

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn…
Lắp trọn bộ 1 camera 5.800.000Lắp trọn bộ 9 camera 24.300.000đ
Lắp trọn bộ 2 camera 7.400.000Lắp trọn bộ 10 camera 25.900.000đ
Lắp trọn bộ 3 camera 9.000.000Lắp trọn bộ 11 camera 27.500.000đ
Lắp trọn bộ 4 camera 10.600.000Lắp trọn bộ 12 camera 28.100.000đ
Lắp trọn bộ 5 camera 14.500.000Lắp trọn bộ 13 camera 29.700.000đ
Lắp trọn bộ 6 camera 16.100.000Lắp trọn bộ 14 camera 31.300.000đ
Lắp trọn bộ 7 camera 17.700.000Lắp trọn bộ 15 camera 32.900.000đ
Lắp trọn bộ 8 camera 19.300.000Lắp trọn bộ 16 camera 34.500.000đ
Hãng sản xuất :   BH 24 tháng 

 

* BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN BỘ CAMERA

trọn bộ camera kbvision 2.0mp 1080p trọn bộ camera dahua bán cầu 2.0mp 1080p

trọn bộ camera kbvision 1.0mp 1080p

 

bảng báo giá nhân công lắp đặt camera

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “BÁO GIÁ LẮP ĐẶT TRỌN BỘ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *