hình-ảnh-ban ngày-bộ-dahua-2.0-có-mic-ghi-âm-phubinh hình-ảnh-ban-đêm-bộ-camera-dahua-2.0-có-mic